Žádná položka

Projekt

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

 

Vzdělávací aktivita je spolufinancována z prostředků projektu POVEZ II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ.

 

Název vzdělávání: program TurboCad a DAEX

Popis programu: Software TurboCad je programem, na kterém se tvoří design, obrázky, fotky.

Umožnuje přesné technické kreslení, nabízí vysokou úroveň v navrhování konstrukčního řešení nejsložitější výkresové dokumentace s návaznosti na špičkové vizualizační výstupy, při využití integrovaných nástrojů pro 2D a 3D modelování s 3D fotorealistickými výstupy.

Software DAEX je program pro řízení výroby, vytvořené výrobky v programu TurboCAd se převedou do programu CNC stroje, provede optimalizaci výroby i optimalizaci materiálu.

Charakter vzdělávací aktivity: Sotware TurboCad je program pro kreslení jak ve 2D, tak hlavně v 3D prostoru.

Tím, že se věnujeme výrobou a prodejem nábytků potřebujeme svým zákazníkům ukázat, jak vybraný výrobek bude reálně vypadat. A to bez 3D vizualizace není možné. Zmíněný program to zvládne ve vysoké kvalitě a za velmi krátkou dobu. To, co se nyní připravuje dlouhé hodiny (montování nábytku, následné focení, úprava fotografií atd.) budeme moc díky programu zvládnout za poloviční čas. Hlavní přednosti programu jsou ve velkých možnostech v oblasti renderování. A to hlavně množství typů, nastavení prostředí, možnosti volby různých druhů materiálů a v neposlední řadě dosažení kvalitních výstupů. Tento program chceme zvlášť využít pro zvýšení podporu prodeje přes naše webové stránky a e-shop.

Z takto vytvořených 3D komponentů je velmi jednoduché pomoci příkazů vytvořit podklady a výrobní dokumentaci k jednotlivým typům nábytku. Tohle nám opět zjednoduší práci, pomůže zvládnout více zakázek a zefektivní celý výrobní proces. 

Takto vytvořený výrobek (návrh) je možné převést ihned pomocí programu DAEX do nářezového plánu pily (stroje). Okamžitě se zjistí, kolik je potřeba materiálu a pomocí optimalizačního programu známe i detailní kalkulaci jednotlivých dílců. Obsluha pily dostane současně pokyn, jak postupovat při dělení potřebného deskového materiálu.

Program DAEX společně s formátovací pilou ovládá nastavení jednotlivých řezů, takže obsluha formátovací pily nemusí kontrolovat žádný rozměr a ve velmi krátké době je připraven materiál na kompletní výrobek. Navíc může být dílec ihned předán k další automatické operaci, jako je například olepení hran.

Výběr zaměstnanců:

Pilař a Operátor CNC (výroba) – 2 osoby

jsou to zaměstnanci v dlouhodobém pracovním poměru, jsou perspektivní, již několik let obsluhují CNC stroje ovšem bez řídících a optimalizačních programů

Vedoucí výroby a skladu – 1 osoba

zaměstnanec, který musí získat všeobecný přehled o práci ve výrobě a v případě nutností zastoupit plně své podřízené

Grafika – 2 osoby

zaměstnankyně s velkým potenciálem, příprava web stránek, renderování,3D vizualizace  

Prodejci – 2 osoby

budou program používat při prodeji, zboží budou nabízet z předpřipravených knihoven a také se budou podílet na tvorbě web. stránek a letáků

 

Co od programu očekáváme: Zvýšení kvalifikace stávajících zaměstnanců, zvýšení produktivity práce o 40%, aniž bychom někoho propustili, úspora materiálu a mzdových nákladů, zlepšení organizace na pracovišti, zvýšení konkurenceschopnosti, zkrácení dodacích lhůt, snížení počtu reklamací, zefektivnění výrobního procesu.

Vidíme to jako jednu z možných cest, jak odevzdat prvotřídní práci v krátkých dodacích lhůtách a příznivých cenách, v dnešní složité ekonomické situaci hledáme cesty k úsporám výrobních nákladů při zachování příznivé ekonomické bilance.

 

Odkaz na projekt: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii